Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | LETTERS IN A BOTTLE (23)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

LETTERS IN A BOTTLE

(to the poet)

.

On the isle 

sitting by I

numbering each grain of sand

.

across the sea my muse

wrinkled smiling bemused

forgotten youth 

.

Have you ever seen anything more beautiful?

gosh…

.

snap! I didn’t know I couldn’t!

(a hand caught in the cookie jar)

.

11.2019

CHỮ Ở TRONG CHAI

(gửi các nhà thơ)

.

trên cù lao trơ trọi 

tôi ngồi bên tôi

đánh số từng hạt cát

.

phía bên kia biển, nàng thơ của tôi

nhăn nhó mỉm cười 

– bạn mất cả đời để ngạc nhiên

để mơ điều tốt đẹp?

trời ơi…

.

tôi búng tróc ngón tay vì biết mình không thể

ngón tay tôi còn kẹt trong một cái cổ chai…

  1. 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | LETTERS IN A BOTTLE (23)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s