Categories
ART POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Tôi thương bạn hiền (31)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Cám ơn bạn hiền,
hoạ tôi như tiên ❤
Thơ con cóc tặng

Đinh Trường Chinh
(May 2018)
.
Tôi thương bạn hiền
Đôi lúc hơi điên
Thức khuya triền miên
Dưới bóng ngoài hiên
Ngồi họa toàn tiên
Tiên trắng tiên miên
Ngắn dài tự nhiên
Hắn chẳng nghĩ liền
Giờ giấc đã biến
.
Tôi thương bạn hiền
Bạn bảo tôi điên
Nên leo núi liền
Để ngồi để thiền
Đau lưng chẳng yên
Đếm bọ đếm kiến
Đếm hết túi tiền
Cuối còn thêm điên

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s