Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | A meal for worms (54)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

MỘT BỮA CƠM CHO GIÒI  

Nếu tôi kế cho bạn nghe nỗi sợ hãi của tôi, bạn sẽ tin không? Chúng nó chẳng khác chi của bạn, chúng được bao bọc trong một đặc tính của nỗi lo sợ.

Định nghĩa của chúng ta không nên đề cập đến tuổi tác, nhưng nó là một đặc ân với giới hạn. Tôi đã nhìn vào một cặp mắt đầy ắp nụ cười mà đã không nhận ra người đó là ai.

Ký ức tôi đã lừa chính cả tôi, những sự hoang mang theo đuổi một trí não suy tàn, chìm sâu vào lòng đất tối tăm này là một bữa cơm cho giòi vọt.

Nỗi sầu của tuổi.

A MEAL FOR WORMS

If I tell you my fears, would you believe me? They are no different to yours, wrapped in an ethos of anxieties.

Age shouldn’t define us, but it’s a privilege with limitations. I’ve looked into the eyes of a smiling face, and did not recognize it.

My memories lied to me, I’m left with just a feeling of bewilderment as my mind regresses into senility, into the deep dark earth, into a meal for worms.

The melancholy of age.

_____

Note 2017

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | A meal for worms (54)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s