Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm |khi ta đã chìm vào trạng thái gây mê – when I’m under (78)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Khi ta đã chìm vào trạng thái gây mê

Lúc ta trong bóng tối
Em là nỗi nhớ
Là nắng
Là muối trên trán

Ta phải chấp nhận
quên
hương của gió,
cách dễ dàng
em bước ngang qua thềm
cửa ta.

ta phải
phải không
giữ em
bên cạnh

Trong bóng tối
_____

When I’m under

The moment I’m in the darkness
The memory of you
The sunlight on my brows
The salt

I’m to come
to the closure of you
scents of the breeze
the ease
you
walking through
my door.

I must
must I
let you be
by me

In the dark.

_____

JANUARY 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm |khi ta đã chìm vào trạng thái gây mê – when I’m under (78)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s