Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | Chúc mừng em (135)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Chúc mừng em, em không được 46 tuổi, mẹ em sinh ra em nàng đã dạng háng đứng. Tội nghiệp em, em hơi bị u đầu? Em đọc sách, em chỉ biết đánh vần, làm thơ?
Tôi chúc mừng em, em giỏi lắm, em không sống trong quá khứ như tôi, tôi mang những người chết trong lòng tôi. Ôi những người đàn bà dạng háng ra từ lúc họ vẫn còn là con của bố, những người đàn ông nhìn con của họ chưa có một lần chảy máu? Trời ơi những người chết, rải rác vòng quanh thế giới, họ vẫn còn đi làm, đọc sách, họ không biết làm thơ, còn chi mơ.
Ôi tôi thật sự tội nghiệp em, em quá chán một người đàn bà già nua bốn mươi sáu tuổi như tôi.
Dạ vâng ạ, cho tôi xin được một cơ hội lần cuối trên đầu gối của tôi, được yêu một người đàn ông vĩ đại như em.
“One need be afraid of no one. If you fear somebody then it is due to the fact that he has power over you”
Cain- Hermann Hesse

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s