Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the poem it’s not poison – bài thơ không phải là thuốc độc (208)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the poem

it’s not poison

nothing but candy

in flimsy scrunched up silver wrappers

.

you swallow it and realised

angels do not exist

.

you’ve wasted your life

the blue birthmark on your forehead

.

soon you’re on a trip

you’re still not too old

you look around

but there’s no one left

.

history 

invariably do not welcome losers

at our faces

it throws the viruses and poison

the weight of a nation

 

+++

 

we live a happy life

when our husbands are sick

.

we live a happy life

when our fathers are dead

.

we live happy lives

when our children are hungry

 

gosh what a glorious nation

please forgive us

_____

 

bài thơ

không phải thuốc độc

đó chỉ là những viên kẹo

gói trong lớp giấy bạc bị hỏng

.

bạn nuốt và biết rằng

các thiên thần không tồn tại

.

bạn bỏ lỡ cuộc đời bạn

với vết chàm màu xanh trên trán

.

trên chuyến đi muộn

khi bạn chưa quá già

bạn nhìn quanh

và không thấy ai ở đó

.

nhưng lịch sử

thường không đón chào những người thất bại

nó ném vào mặt chúng ta

thuốc độc, và những con virus cân nặng

bằng một đất nước

 

+++

 

chúng tôi sống hạnh phúc

khi chồng của chúng tôi bị bệnh

.

chúng tôi sống hạnh phúc

khi cha của chúng tôi bị chết

.

chúng tôi sống hạnh phúc

khi con của chúng tôi bị đói

.

ôi đất nước tuyệt vời

xin hãy tha thứ cho chúng tôi

_____

SEPTEMBER 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s