Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | as black as the ink, inside the insides of a pen (29)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator, born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Right or wrong
Short or long
Dark or light
You write

You can’t deny
I have but a dream

Last night
A cloud of bats in flight
Upside down side up right
Dropped
The viruses
As black as the ink
Inside the insides of a pen

Write
Vigorously fearfully tonight…

Đúng hay sai
Ngắn hoặc dài
Đậm hoặc nhạt
Bạn viết

Nếu bạn biết
Tôi chỉ có một giấc mơ

Đêm qua
Có một bầy dơi
Tất cả bọn chúng đều lộn ngược
Rơi ra
Những con vi rút
Như là mực
Bên trong một cây bút

Viết
Ghê sợ và mệt mỏi đêm nay…

_____

APRIL 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | as black as the ink, inside the insides of a pen (29)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s