Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 3:1 – A poem was labelled just as: a poem

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem was labelled just as: a poem

hence it was sad

aimless

.

it has the hues

of clouds and cold wind

of birds flying 

searching

.

it turns your eyes

into grains of dust

and you’re hypnotized

.

sometimes anything

to do with the poem

helps us forgetful

.

you happen

upon the poem:

.

it’s a freezing Christmas day

we bought a box of matches

from the little girl who sells matches

and a book of poetry

full of anxieties

.

on the back cover

a portrait + biography of the poet

curled up bent out of shape

a time people wanted more

or nothing at all

.

we stare at the grinning letters

they’re like fleas jumping

competing with each other to leave

the poet’s face all warped and out of shape

a face no one wants

_____

Một bài thơ chỉ đặt tên là: bài thơ

nên nó buồn

và trống rỗng

.

nó có tông màu

của mây và gió

mát mẻ và chim

bay và tìm xuống

.

nó làm

đôi mắt của bạn

như hai hạt bụi

lọt vào mê sảng

đôi khi

tất cả mọi thứ

của bài thơ

dường như

làm chúng ta không nhớ…

và tình cờ

bạn nhặt được bài thơ:

.

đó là Noel lạnh giá

chúng ta lấy hộp diêm

từ cô bé bán diêm

và tập thơ

tá hỏa…

ở bìa sau

ảnh chân dung + tiểu sử nhà thơ

đang cháy quăn & méo mó

ôi cái thời ai cũng muốn có

hơn không

chúng ta nhìn nụ cười của chữ

nó như các con bọ chét

thi nhau nhảy ra khỏi

gương mặt méo mó

như không mà muốn có

của nhà thơ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 3:1 – A poem was labelled just as: a poem”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s