Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 3:2 – The poet summoned the editor at the start of the poem

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

The poet summoned the editor 

at the start of the poem

 

then he summoned his knees

kneeled in the dark

greeted the king

.

we summoned each other as we would a taxi 

send away the bulky products past their expiry dates

as we would a friend

.

you shove him in the taxi

with your final goodbyes

just before he closes his eyes

and as he closes his eyes he’s no longer a person

.

not even anything creepy-crawly 

.

then you would place the poem down 

without much thought dig up the dirt

bury it in bitter silence

in peace

_____

 

Nhà thơ gọi tên nhà biên tập

khi bắt đầu bài thơ

 

và sau đó gọi hai đầu gối

quỳ trong bóng tối

chào một ông vừa mới

đi qua

chúng ta vẫn gọi nhau hàng ngày như gọi chuyến taxi

chở những món hàng

cồng kềnh quá hạn

ví như một người bạn

khi bạn đẩy anh ta lên

và nói lời tạm biệt

trước khi anh ta có thể nhắm mắt lại

và không bao giờ chúng ta còn thấy

một con người

thậm chí cũng không phải là một con sâu

sau đó chúng ta đặt bài thơ xuống

với một cái xẻng

lấp lại và im lặng

cay đắng và an lành…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 3:2 – The poet summoned the editor at the start of the poem”

Leave a Reply to Anonymous Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s