Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 3:3 – The Achilles heel of a poet

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

The Achilles heel of a poet

should be a giant moon

as big as the earth

dangling without a hook

staying put

.

the Achilles heel of a poet

should be grasshoppers under rubber wheels

bamboo pikes at a cannon’s throat

.

the Achilles heel of a poet

should be a windmill

spinning not slowly or not at all

waiting

+

The fall, Mother passed away.

.

when Mother was alive

Mother detest the blind leading the blind

without a mind

wagging its tail

_____

Tử huyệt của nhà thơ 

phải là mặt trăng khổng lồ

to gần bằng trái đất

treo lên nơi không có một chiếc móc

vẫn không rơi

tử huyệt của nhà thơ

phải là châu chấu dưới bánh xe

cây chông tre bên họng pháo

tử huyệt của nhà thơ

phải là chiếc cối xay gió

không phải quay chậm hay bất động

chờ thời

 

+

 

mùa thu, Mẹ mất.

ngày Mẹ còn

Mẹ ghét kẻ gió chiều nào che chiều đó

chờ gió

vẫy đuôi…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 3:3 – The Achilles heel of a poet”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s