Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 3:4 – Please don’t knock on my door

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Please don’t knock on my door

you’re not welcome

there are plenty of “eyes like bullets” in the world

my rudeness is nothing new

.

please don’t knock on my poem

it’s deaf

dumb to the cries

it’s by a monster’s side

baring its fangs 

biting off the cap of a beer bottle 

.

stay away from my daughter

enough is enough

my poetry’s tossed across this life

a mere point of my sanctified sanity

_____

Đừng gõ cửa phòng tôi

tôi sẽ không mở ra cho bạn

thế giới chỉ là những “đôi mắt mang hình viên đạn”

đừng trách tôi khốn nạn

.

đừng gõ vào bài thơ của tôi

nó bị điếc

không nghe tiếng khóc

nó đang cùng với con quái vật

nhe răng và cắn

bật cả nút chai bia

cũng đừng chạm vào con gái của tôi

tôi đã sợ rồi

tôi đã vứt tất cả những bài thơ trên đời

vì sự bình an của nó

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s