Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 3:6 – In a dark forest, poetry’s wandering heart was stolen

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

In a dark forest 

poetry’s wandering heart was stolen

 

Poetry’s aspiration

struggling suspicions

.

not surprising

since we know in the dark the horses

they chew on grass 

they wait

they breath

.

our spirit, a stallion

rearing in a winter valley

the surprised smell of flowering shrubs

.

the realisation of melting snow

our eyesight set on the summit

ready for the arrival of a red blooming spring

_____

 

Thơ bị lấy mất trái tim

khi lang thang trong rừng tối…

 

ước mơ của thơ

là vật lộn với sự nghi ngờ

không có gì ngạc nhiên

chúng ta biết những con ngựa trong bóng tối

vẫn gặm cỏ, như chúng ta

vẫn đợi chờ

và thở…

tinh thần của chúng ta như một con ngựa

đang lồng lên trong thung lũng mùa đông

đột nhiên có mùi hoa

cỏ

và nhận ra tuyết đang tan chảy

tầm nhìn chúng ta phóng ra tít trên đỉnh núi

để biết mùa xuân hoa cỏ đã bắt đầu…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 3:6 – In a dark forest, poetry’s wandering heart was stolen”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s