Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Văn Gia | SO ACCUSTOMED BE – RỒI CŨNG QUEN THÔI (2)

Nguyễn Văn Gia, the Vietnamese poet born 1951 in Thanh Khe, Danang.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Gia Nguyễn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

SO ACCUSTOMED BE

+

Human beings have an endless capacity for pomp

Even when life is full of mishaps and woe

So accustomed be

To untruths listened still

Negate faith

So accustomed be

Surrounded by fallaciousness

Mourns the heart

So accustomed be

Kneaded and rolled

Crushed

Unhappy is the heart

So accustomed be

Yep,

All will so accustomed be

Because people have an endless capacity for pomp

Though in the dead of nights

I’ll be rudely awoken

In cries of despair Me

Who am I?

To be so accustomed

Able to

To put up with all that!

_____

RỒI CŨNG QUEN THÔI

+

Con người có khả năng thích nghi vô hạn

Dẫu cuộc đời có lận đận long đong

Rồi cũng quen thôi

Chung quanh bao điều chướng mắt

Lòng có buồn

Rồi cũng quen thôi

Có bị vo trònBóp méo

Đổi trắng

Thay đen

Lòng không vui

Rồi cũng quen thôi

Ừ,Tất cả rồi cũng quen thôi

Bởi con người có khả năng thích nghi vô hạn

Nhưng có những đêm khuya

Giật mình tỉnh giấc

Ta lại buồn bã kêu lên

Ta ơi

Ta là ai

Mà lại quen

Mà lại ăn nằm được

Với những điều không bình thường như thế !

Sep 11, 2016

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Văn Gia | SO ACCUSTOMED BE – RỒI CŨNG QUEN THÔI (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s