Categories
Wisdom

Covid wisdom

Hãy đeo khẩu trang, vì Chúa. Vì nếu bạn không đeo khẩu trang thì cũng như bạn đang mang condom vào ngón tay cái…

Translation into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s