Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 3:10 – At midnight in poetry’s tiny town

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

At midnight in poetry’s tiny town

the mourning cloth of death wrapped themselves around poetry

like waves crashing upon waves

the shoreline silent

fluffy with white froth

.

poetry could barely sleep

at the warm spine of the hill

poetry’s awake

breathing

waiting for poetry’s king

who was about to walk through the door

.

poetry believes the king

must act when the world is sick

poetry watched the wide-eye farmers

as they left their home

remained within their swollen callus hands was nothing

but bitterness and uncontrollable pain

.

poetry’s hence heartbroken

poetry’s aware of those in white

in mourning

.

detest

poetry’s useless 

smiles 

and tears 

_____

Lúc nửa đêm trong thị trấn nhỏ của thơ

khi cái chết và khăn tang cứ quấn vào thơ

một vành trắng như sóng xô

vào bờ

im lặng

.

thơ không thể ngủ yên trên sườn đồi ấm nóng

của mình

thơ thao thức

và hít thở

chờ vua của thơ

đến giờ

sắp đi qua cửa

thơ nghĩ rằng ông vua

phải làm một cái gì khi thế giới đang bị bệnh

thơ nhìn ánh mắt người nông dân mở to

khi rời bỏ quê hương

trong tay nải chỉ còn cay đắng, điên rồ và đau đớn

nó phá vỡ trái tim của thơ

khi thơ biết rằng những người đang đi bộ

phía sau màu tang trắng

họ ghét

cả nụ cười

cả nước mắt

vô ích của thơ

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 3:10 – At midnight in poetry’s tiny town”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s