Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 3:12 – Poetry has lived an entire life

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Poetry has lived an entire life

as though poetry is poetry’s wife

saved whatever she could

.

but now poetry is in the role of husband

poetry only need a lean suitcase

.

there’s no place on earth

poetry hasn’t been

they had to decode poetry

like Thị Nghè fuel depot long ago exploded in a massive fire

.

don’t think the enormity of size

could ever deter poetry

poetry dislike 

the idea of upsetting anyone

.

hopefully, you’ll understand

weighing anything is not a demand

but silence is poetry’s true strength

_____

Thơ đã sống một cuộc sống

như thơ là vợ của thơ

gói ghém tất cả những gì mình có

nhưng bây giờ thơ là một ông chồng

thơ chỉ cần một va-li mỏng

không có nơi nào trên trái đất

mà thơ chưa đi

người ta phải giải nén thơ

như kho xăng Thị Nghè ngày xưa bùng lên đám lửa

đừng tưởng cồng kềnh

là thơ sợ

thơ không nỡ

làm bạn mất vui

hy vọng bạn biết

không phải cân nặng

mà im lặng

chính là sức nặng

của thơ

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 3:12 – Poetry has lived an entire life”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s