Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 3:14 – Shattered is the poem’s window

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Shattered is the poem’s window 

poetry’s like a snail climbing 

crawling up the glass pane

.

poetry’s ears bubbling

bubbles dripping 

from poetry’s nose sighing

.

nothing touches poetry’s hands

dissolving as though

there were ever hands

.

the poem breaks in half

after the few attacks

in the old days more than half of poetry older brother’s regiment died

.

half the poem died

in sacrifice

half ran and hide

on the bubbles of sniffling nostrils, the luck

the fate of slaves

.

Devastating right, poetry?

____

Cửa sổ của bài thơ bị vỡ

thơ giống như con ốc sên

đang bò trên kính

hai tai thơ râm ran

các bong bóng

chảy ra từ mũi của thơ

nghe như tiếng thở dài

không có gì chạm vào tay thơ

nghe tan ra như bàn tay

không còn nữa

bài thơ vỡ

làm đôi

sau vài loạt pháo kích đầu tiên

ngày xưa trung đoàn của anh trai thơ đã chết quá nửa

một nửa bài thơ đã chết

vì sự cống hiến

một nửa bỏ trốn

trên những bóng bóng ở hai lỗ mũi sụt sùi may mắn

của một thân phận nô lệ

dã man không, thơ?

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s