Categories
POETRY/THƠ

Linh Phương | GO HOME PHƯƠNG ! IT’S BEEN TOO SAD, THE DECADES (4)

Linh Phương, the Vietnamese poet was born and raised in Saigon, Vietnam, his father was from Phong Điền, Thừa Thiên – Huế, his mother from Cần Thơ. He was the acting secretary for the weekly Tinh hoa nữ sinh magazine in 1967.


Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Linh Phương, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

GO HOME PHƯƠNG ! 

IT’S BEEN TOO SAD, THE DECADES

The romantic verse 

on facebook

The day I post it 

the butterflies took a peek in praise

Upset the reeds 

under the sunlight’s quiet envy

Because they all knew 

I love you endlessly

.

The cutting jealousy 

in sad brown eyes

The melody lost 

fell on the fresh tithonia

Unreachable 

through the countless clouds

Hovering low oblivious 

above shoulders for a hundred year

.

The streets dazed, 

surprised

Queried the cold Northern wind 

– the dying winter without me ?

Go home Phương ! 

Green is the dream today

A new bud 

of January

.

Go home, 

have fun in Saigon

In all its glory 

explore the spring

Return 

to find the scents

Through the decades 

the undiminishing scents of you

VỀ ĐI PHƯƠNG !

MẤY MƯƠI NĂM RỒI BUỒN LẮM

-Linh Phương-

Trên facebook

bài thơ tình

Hôm anh post

bướm lén nhìn rồi khen

Cỏ hờn

nắng cũng thầm ghen

Bởi vì biết

anh yêu em vô cùng

.

Sẻ nâu

ganh tị mắt buồn

Hót lạc giọng

rớt xuống hàng quỳ tươi

Vời xa

mấy vạt mây trời

Ngẩn ngơ

bay thấp vai người trăm năm

.

Thẫn thờ

đường phố bỗng dưng

Hỏi sao

gió bấc – đông tàn vắng anh ?

Về đi Phương !

Mộng ngày xanh

Tháng giêng

sẽ hóa một nhành lộc non

.

Về đi

vui với Sài Gòn

Cùng hồng nhan

dạo phố phường mùa xuân

Về mà

tìm lại mùi hương

Mấy mươi năm

vẫn còn nồng mùi em

_____

JANUARY 2022

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s