Categories
ART POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Tháng chạp em không làm thơ (73)

Bên kia địa cầu anh nướng
Khò khò ngáy to to sướng không anh?
—-
Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Thơ tặng quạ sĩ nghèo

 

Tháng chạp em không làm thơ

Nhưng anh ngỏ thì em ơ thì ờ

.

Đầu tuần em thì ra ruộng

Em đi cày ôi thuộm luộm ăn mày

.

Cuối ngày em gặm ngậm chữ 

Em hít thở phì phò dữ ôi ách

.

Chán khách hàng ở tiệm em

Họ kêu ca lèm bèm lem bem trời

.

Bên kia địa cầu anh nướng

Khò khò ngáy to to sướng không anh?

.

August 2019

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s