Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | New Year’s Eve (43)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

New Year’s Eve

People pour into the street to buy food and drink

buy flashing lights

the house needs a new coat

like sleepless children for millions of years

before New Year’s Eve

.

No one sells laughter

the man returns home

to consume his own tongue

with shiny knife and fork

to welcome the new year

the clambering on the table

chronically we consume our tongue 

like addicts

we can’t get over our childhood…

_____

JANUARY 2022

Tất niên

người ta đổ ra đường tìm mua mồi nhậu

mua đèn nhấp nháy

căn nhà cần áo mới

như những đứa trẻ mất ngủ đã triệu năm

trước giao thừa

.

Không có ai bán tiếng cười

gã đàn ông trở về

và ăn chiếc lưỡi của mình

bằng dao và nĩa sáng loáng

để đón chào năm mới

lanh canh trên bàn

chúng ta ăn chiếc lưỡi của mình

như những kẻ nghiện ngập kinh niên

không cai được tuổi thơ…

.

Thái Hạo

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Thái Hạo | New Year’s Eve (43)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s