Categories
ART POETRY/THƠ

Huy Cận | At each dawn I’m again born in your life (3)

Huy Cận (31/5/1919 – 19/2/2005) born Cù Huy Cận, born in An Phu commune, Dương Sơn District, Hà Tĩnh, passed away in Hanoi, a poet, a political activist, a member of Vietnam Writers Association since 1957.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Huy Cận, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

At each dawn I’m again born in your life

At each dawn I’m again born in my life

A brave new world through your eyes

Me stepping across your seashore sound

I’m returned to the soundness of my soul,

Followed your waves; our destiny

A pair of waves in harmony

Out there in the big (deep dark blue) sea.

What if on our landing we crash?

As the afternoon takes a dive I’m by your side

Considered myself as a brilliant reflection in your mirror

So I may love you to the very core of your being

My mind shall be full of you: thorns and roses.

At each dawn I’m again born in your life

You are the sunrise, you are the Eastern light

The endless retreating foot of the horizon

The wristwatch, a fixture of my life

Counting each fateful hour.

You are the scent of the day, scent of the night

The pungent scent of tree sap, sweetness of fruit

My lungs is full of you, the simmering you

The unquenchable thirst of my soul.

_____

JANUARY 2022

Anh đầu thai vào đời em mỗi sáng

Anh đầu thai vào đời anh mỗi sáng

Đời tinh khôi theo hướng mắt em nhìn

Anh đi trên bờ của biển em sâu thẳm

Và anh trở về sâu thẳm của hồn anh,

Theo làn sóng em; vận mệnh đôi ta

Là hai đợt sóng giao hoà

Trên biển lớn.

Liệu hai ta có đổ xuống lúc cập bờ?

Anh dựa vào bờ em chiều lặn

Anh tự nhận mình trong gương em xán lạn

Để yêu em tận cội, tận nguồn

Để óc toàn em: hoa hồng và gai nhọn.

Anh đầu thai vào đời em mỗi sáng

Em là bình minh, em là rạng đông

Là chân trời lùi xa mãi mãi

Và chiếc đồng hồ cố định đời anh

Đánh những giờ số mệnh.

Em là hương vị của ngày, hương vị của đêm

Hương vị nhựa nồng và trái ngọt

Mà anh hít thở để làm êm đói khát

Của hồn anh nung chảy khát thèm.

Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay, số xuân Đinh Sửu 1997

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Huy Cận | At each dawn I’m again born in your life (3)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s