Categories
ART POETRY/THƠ

Huy Cận | Forlorn (2)

It took me more than 40 years to realize a favourite lullaby my mum used to sing was a poem by Huy Cận. I remembered simply as “don’t worry mamma will take care of everything”.
Here’s to sharing a piece of my childhood.
_____

Huy Cận (31/5/1919 – 19/2/2005) born Cù Huy Cận, born in An Phu commune, Dương Sơn District, Hà Tĩnh, passed away in Hanoi, a poet, a political activist, a member of Vietnam Writers Association since 1957.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Huy Cận, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Forlorn

 

Afternoon over the lawn in half light…

The wild milk and wine lilies folded in sad pairs.

The spider’s hurried spun threads of sadness;

Darling! I will fan you till you’re asleep.

By the fan my unfurling heart;

Over our bed the coming of boundless fantastical birds.

Sleep darling, sleep with the simplest of dreams!

Through a lullaby of rustling mountain-ash leaves by the shore

The long silhouette stunned…

– How ripe is your soul after so many seasons of pain?

Rest your head on my arms darling,

Let me feel the fall of your laden fruits of sadness…

—–

Ngậm ngùi

 

Nắng chia nửa bãi; chiều rồi…

Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.

Sợi buồn con nhện giăng mau;

Em ơi! hãy ngủ… anh hầu quạt đây.

Lòng anh mở với quạt này;

Trăm con chim mộng về bay đầu giường.

Ngủ đi em, mộng bình thường!

Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ…

Cây dài bóng xế ngẩn ngơ…

– Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?

Tay anh em hãy tựa đầu,

Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi…

_____

JANUARY 2022

 

Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

 

Nguồn: thivien.net

  1. Huy Cận, Lửa thiêng, NXB Đời nay, 1940
  2. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004
  3. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

11 replies on “Huy Cận | Forlorn (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s