Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | A Prayerful Sun (36)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

Sleep falls through the night

like grains of salt

on eyelids

sleep alone wading through the darkness

in flickering 

phosphorus light

the dense white fog

.

I was up looking for ice water

the fridge snowed in

a summer thirst

at the end of spring

neem blossoms inhaling breaths of poisonous wind

a meadow burning in the middle of the night

the red moon like blood in the lake

.

I said goodbye to my sleep

as though I’m saying goodbye to you 

approaching April

with the lies

like nails

nailed into the palms of one’s hands

pockmarks on the wooden pillar

like the bouts of insomnia

poking holes through the night

.

I said goodbye to my sleep

because of the human racket

inside the barrel of a gun

a city scattered with broken glass bottles

beneath naked feet

the human racket

the cries and laughter

heading towards civilization

.

a child fell

and we continued to argue with each other about the meaning of death

we throw our hands up in the air amidst a blooming meadow

by building prisons on the grass

humanity cursing each other

in applauds for the success of a revolution

a million enemies have been eradicated

.

Me together with a battalion of insomniacs walked through the night

into the morning

having heard that freedom was that way

each person in their 

boundless world

hugging a smartphone

and swearing at each other on the led screen

.

Inside our games

we were all winners

except we’re pale and shivering. the mist falling

as I walked towards the future

my bottom eyelids caked with salt

the late moon damp and wet

by a prayerful Sun.

.

March 2021

Giấc ngủ rụng xuống trong đêm

như những hạt muối

trên mi mắt

giấc ngủ một mình lội vào bóng tối

đốm lửa

lân tinh

sương mù trắng xóa

.

Tôi trở dậy để tìm nước đá

tủ lạnh đầy tuyết

cơn khát của mùa hè

cuối xuân

hoa xoan thở hương gió độc

ngọn đồi cháy giữa đêm

mặt trăng đỏ như máu trong hồ

.

Tôi từ biệt giấc ngủ

như từ biệt em

để đi vào tháng tư

những lời nói dối

như đinh

đóng vào lòng bàn tay

vết sẹo đầy trên trụ gỗ

như những cơn mất ngủ

lõm một vùng đêm

.

Tôi từ biệt giấc ngủ

vì tiếng ồn của loài người

trong họng súng

thành phố đầy mảnh chai

dưới những bàn chân trần

tiếng ồn của loài người

cười khóc

trên đường về văn minh

.

Một em bé ngã xuống

và chúng ta tiếp tục cãi nhau về ý nghĩa của cái chết

chúng ta vung tay vào cánh đồng trổ bông

bằng cách xây lên những nhà tù trên cỏ

loài người nguyền rủa nhau

và vỗ tay rào rào vì cách mạng thành công

một triệu tên địch đã bị tiêu diệt

.

Tôi cùng đoàn người mất ngủ trong đêm

đi vào ánh sáng

nghe nói tự do ở phía đó

mỗi người một cõi

bao la

ngồi ôm smartphone

và nguyền rủa nhau trên màn hình

.

Trong trò chơi của chúng ta

tất cả đã chiến thắng

chỉ có có xanh rùng mình. sương rơi

tôi đi vào tương lai

muối mặn trong đáy mắt

trăng khuya ướt đẫm

lời kinh mặt trời.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Thái Hạo | A Prayerful Sun (36)”

Wir sind im Traum
im Schlafe
das Böse
der Feind

diejengen
die Unschuldige
auf dem Feld

in den Häusern

von friedlichen Menschen
morden und schlachten

am Tage

ach; es war nur ein Traum
unsere gewohnten
Arbeit nchgehen
und verrichten

Liked by 2 people

Wer die einzig
absolute Wahrheit
anderen
wirklich zu wissen
es so vermag

der tägliche Versuch
zum Besseren

die Bescheidenheit
die Demut
als ein Feigenblatt erkennt

den anderen damit nackt
und bloss stellt

der darf
wenn er das möchte
mich einen Heuchler nennen

Liked by 3 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s