Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 2:1 – The best way to get her to love you is to turn off the headlights, and head for darkness…

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

The best way to get her to love you is to turn off the headlights, and head for darkness…

.
she will render in your ear
a song of white clouds and snow
.
your body will then be like the mist
autumn shall be within you
your hands a bit cold
since you’re about to turn into winter
.
the best way to fall in love
it’s as simple as consuming a glass of cool refreshing peppermint
a nip of a strong spirit
don’t worry too much if you’re drunk
don’t dwell on the bitterness once you’re beyond it
.
don’t over analyse
as though there’s an on coming war…

___

Một cách tốt nhất để được nàng yêu, là tắt đèn pha và lái xe vào bóng tối…

.
nàng sẽ hát vào tai bạn
bài hát về đám mây và tuyết trắng
.
sau đó bạn sẽ thấy cơ thể của mình như sương mù
mùa thu đang ở trong bạn
bàn tay của bạn hơi lạnh
vì bạn sắp hóa thành mùa đông
.
một cách tốt để rơi vào tình yêu
nhiều khi chỉ là uống một ly bạc hà mát lạnh
một ly rượu mạnh
nếu có say bạn cũng đừng quá lo lắng
khi thức dậy cũng đừng quá cay đắng
.
bạn cũng đừng suy nghĩ quá nhiều
như sắp có chiến tranh…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 2:1 – The best way to get her to love you is to turn off the headlights, and head for darkness…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s