Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 2:3 – Not just a red dress, she wears red shoes

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

Not just a red dress, she wears red shoes

.

autumn she steps from the garden

as though something was burning

she would run barefoot on the green grass

.

death is everything that is lost

lost also is autumn

and now it’s spring

.

something is still burning

a plane ticket maybe

taking her from the garden

so she may have to drop

more tears

running barefoot 

it hurt her

.

now she’s scared of running barefoot

she wears red shoes

as far as he could remember

like the wind

_____

Không chỉ váy đỏ, em đang mang đôi giày màu đỏ…

.

mùa thu em bước ra khỏi khu vườn

như một cái gì đang bốc cháy

em phải chạy

chân trần trên cỏ màu xanh

rằng cái chết chỉ là những gì chúng ta mất đi

khi mùa thu cũng mất

bây giờ là mùa xuân

vẫn còn một cái gì đang cháy

có lẽ là chiếc vé máy bay

sẽ mang em ra khỏi khu vườn

sau đó có thể em còn phải làm rơi

những giọt nước mắt

vì chạy chân trần

em đau…

nên bây giờ em sợ chạy chân trần

em đang mang đôi giày màu đỏ

chàng nhớ không

cơn gió…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 2:3 – Not just a red dress, she wears red shoes”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s