Categories
ART POETRY/THƠ

Đình Nguyên | If you don’t dig it up (29)

Đình Nguyên is an American-Vietnamese poet and a freelance photographer residing in the American Mid-West

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đình Nguyên, translation into English by Nguyễn Thị Phương Trâm

If you don’t dig it up

how will you know what’s underneath

.

Stuff can be buried under the soil fair enough

our memories can be just as buried

beneath piles and piles of garbage

.

Time is a friend of these cover-ups

closures, concealment of everything

.

Forgetfulness is not just an unfolding sign

it’s there in every present minute piled on top of each other

filling up like quicksand

.

It’s hard work for those

who wants to find the truth

they’re exhausted with having to 

clean up the endless 

garbage…

.

It’s there and then it’s not

.

What was it again?

FEBRUARY 2022

_____

Nếu không đào xới lên

thì thứ gì đang bị lấp kín làm sao thấy được

.

Đất vùi lấp đã đành

mà trí nhớ của chúng ta cũng bị lấp vùi

bởi vô vàn thứ rác

.

Thời gian là bạn với khỏa lấp

chôn sâu khép kín mọi điều

.

Quên không phải là một tấm bảng hiệu

giương ra nhưng vẫn luôn hiện diện từng phút một bởi rác sau đè rác trước

mau đầy

.

Nhọc nhằn thay

cho những người đi tìm sự thật

đã kiệt sức mình

đi dọn rác…

mênh mông

.

Nhớ nhớ quên quên

.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

10 replies on “Đình Nguyên | If you don’t dig it up (29)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s