Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | When the poem had lost its mind (45)

Thái Hạo is a Vietnamese poet, journalist and writer.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

when the poem had lost its mind

it was taken to the court

the maiden’s laughter

like the wind ripping 

sheer garment filled the sky

.

the winter afternoon

the bellows of a cow in labour

the heavy thud of a calf

quagmire of birth

bloody placenta

.

nothing but silence out on train tracks 

the sleepers unmoving 

as I rest my head on a springfield

like the sleepy blokes after copulation 

with nameless women 

.

summer is now upon the fields

the calf continued to search for its mother

screaming, chasing yellow thunder

flashing sky

blue lightning

FEBRUARY 2022

_____

 

 

khi bài thơ mất trí

bài thơ bị dẫn ra pháp trường

cô gái đồng trinh cười

như gió xé

áo mỏng đầy trời

.

buổi chiều mùa đông

con bò cái rống lên vì cơn đau đẻ

tiếng rơi nặng trĩu của một con bê

trên vũng lầy của cuộc sinh nở

trên đám nhau thai đẫm máu

.

đường tàu nằm im

những thanh tà vẹt nằm im

gối đầu lên cánh đồng mùa xuân

như những người đàn ông ngủ say sau cuộc ân ái

với người đàn bà không biết tên

.

cánh đồng giờ mùa hạ

con bê con tìm mẹ

vừa kêu vừa chạy theo tiếng sấm màu vàng

trong vùng trời lấp lánh

những sợi chớp màu xanh

.

Thái Hạo

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Thái Hạo | When the poem had lost its mind (45)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s