Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:24 – have you ever befriend a cloud (42)

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

have you ever befriend a cloud

as it flies by your house?

.

don’t ever befriend a cloud

it’ll give you nothing but

sun stroke

.

it will knock on

your window

constantly

drive you mad

.

it said: nothing is happening here

nothing 

nothing

at all

.

there’s an Eden faraway

in the rain

people like clouds

flying

in moonlight

like a ball you hit with a racket

hot distended

firm

.

as the night before

the ringing temple bells

weightless like clouds

drifted

.

the smouldering

bells rang

like the one time you heard, witnessed

in the innocent eyes 

of a little girl

in the clouds

.

it couldn’t control

the outcome

from the beginning

it was 

a pain

an annoyance

.

the clouds drift by

to after

disappear

.

it’s a wind

blowing away your home

.

it’s

two white

eyes

quite

colour blind …

_______

bạn có bao giờ làm bạn với đám mây

khi nó bay ngang qua nhà bạn?

.

đừng bao giờ làm bạn với đám mây

vì nó sẽ làm bạn say

nắng

nó sẽ gõ vào

cửa sổ nhà bạn

liên tục

nhiều khi làm bạn bị tâm thần

nó nói: không có gì xảy ra ở đây

không có gì

không có gì

cả

khu vườn phía xa

trong mưa

một đám mây trong ánh trăng

bay lên

như quả bóng bạn phát đi với cây vợt

nóng và căng

cứng

đêm qua

tiếng chuông

chùa, nhẹ nhàng như đám mây

bay

khói

tiếng chuông

một lần bạn nghe, thấy

đôi mắt của một cô bé

nằm ngơ ngác

trên mây

nó không thể khắc phục

hậu quả

vì ngay từ đầu

nó làm bạn

đau

muốn rách đít

đám mây trôi qua

sau đó bạn không còn có thể

nhìn theo nó

là hai con mắt

màu trắng dã

hay đã

mù màu…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 18:24 – have you ever befriend a cloud (42)”

Oftentimes the prettier the cloud, the more dangerous the weather it portends! I think you captured that in your poem today.

Thông thường, đám mây càng đẹp thì thời tiết mà nó biểu hiện càng nguy hiểm! Tôi nghĩ rằng bạn đã nắm bắt được điều đó trong bài thơ của bạn ngày hôm nay.

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s