Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:14 – dawn isn’t something you want

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

dawn

isn’t something you want

so in the darkness

you quickened your pace

jumped

right into my day

.

I didn’t hear the glass break

in the night

in the morning light

there were shattered 

bits

everywhere

cutting 

the pads of my feet?

.

so now

I’m on the side of the road

cold

and crying

_____

 

bình minh

không phải là mong muốn của bạn

.

nên từ bóng đêm

bạn nhanh nhẹn đi bộ

và nhảy vào

ngày của tôi

đêm qua

tôi không nghe kính vỡ

vây sáng hôm sau đó

làm thế nào bạn có

nhưng mảnh thủy tinh

vỡ

cưa

dưới lòng bàn chân tôi?

hôm nay

tôi cúi mình trên

lề đường, lạnh

khóc

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 18:14 – dawn isn’t something you want”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s