Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:18 – why do we need the smell of poetry, does it help us sober up, help us give up drinking?

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

why do we need the smell of poetry

does it help us sober up, help us give up drinking?

the poets are dead

more because their wives have left them

or because they’re alcoholics?

.

why do we need poetry

when the world is too busy making the atomic bomb 

and drugs for erectile dysfunction?

.

what is the use of poetry

is it to help improve

teachers and students writing 

comprehension in the classroom?

.

their books will be nicer

cleaner

like the beauty queen’s answer

war is bad

and that

she 

can’t 

cook…

.

when is poetry applicable

where’s the instructions?

so we may read it and know what to do

.

you ask why 

we need poetry

like the guy at the car wash

after a storm

wading through the sludge

.

if poetry is needed

why not import poets

like importing products Made in China

a container at a time

standing by 

piled up high?

.

listen to poetry as though you would listen to the rain

listen to what it’s saying

listen for the evil intent

add the question mark

as though

you’re lying there quietly

with your legs wide open

and dare not take

a single

breath.

_____

tại sao chúng ta cần mùi của thơ

nó có giúp chúng ta bỏ rượu?

.

các nhà thơ đã chết

vì vợ bỏ nhiều hơn hay vì nghiện rượu

nhiều hơn?

tại sao chúng ta cần thơ

khi thế giới

đang nghiên cứu thuốc cường dương và bom nguyên tử?

.

thơ sử dụng vào những việc gì

chẳng lẽ

chỉ dành cho các thầy cô

giúp các em học sinh luyện thi chữ đẹp?

các em vở sạch

sành sanh

như hoa hậu trả lời

chiến tranh

là xấu

và cũng vì

nàng không biết nấu

cơm…

vậy thơ sử dụng vào những việc gì

để chúng ta còn đọc kỹ

cách dùng?

bạn hỏi tại sao

chúng ta cần thơ

như anh chàng rửa xe ô tô

sau trận mưa

lội bùn muốn chết

nếu cần thơ

sao người ta không nhập khẩu nhà thơ

như đang nhập hàng tàu

đóng từng container

cao ngất

bên cầu?

lắng nghe thơ như lắng nghe mưa

những gì mưa nói

nếu có ai chơi ác

thêm dấu hỏi vào

bạn gần như

nằm im

dang chân

không còn

hít thở…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 18:18 – why do we need the smell of poetry, does it help us sober up, help us give up drinking?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s