Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:4 – when you say no, no…

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

you keep saying no, no… then when do you want it to be love?

.

perhaps you never 

look down to ever find 

the shiny coin

on the ground

.

hoping they’re 

someone else’s 

wish

for you

.

you’re 

a fallen antique

leaving a hole 

in the pocket of a collector

.

the secret things

hidden under the mattress

in poor light

cobwebbed attics

the long gone school gates

the desk and chair

waiting despair

warnings

for any explorer 

who dares 

climb

on top of you

without protection.

_____

lời nói không, không… bao giờ sẽ là tình yêu của bạn?

.

bạn có thể không

cúi nhặt

những đồng xu màu xanh lá cây

trên mặt đất

hy vọng nó

là bùa hộ mệnh của ai đó

tặng cho

bạn

.

bạn

như những cổ vật

bị rơi mất, để lại lỗ hổng trong túi

của người sưu tập

những vật bí mật

thường được bạn giấu dưới nệm

và trong ánh sáng lờ mờ

căn gác xép mạng nhện

cổng trường cũ ngày xưa đi học

ghế bàn

cùng chờ đợi

nhắc nhở

bất kỳ kẻ thám hiểm nào

không đeo bao

táo bạo

leo

lên người bạn.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 18:4 – when you say no, no…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s