Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:8 – work work all day, dream all night

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

work work all day, dream all night

.

the end of the year

flies by

the memories comes rushing

as you searched 

for your history

.

history

an envelope tainted with blood

your mother sent you

the stuff 

in your suitcase

.

stuff about horrible people

not so simple like

the way

you write

or edit

a poem

_____

làm việc cả ngày, mơ mộng cả đêm

.

cuối năm

bạn bay

khi bộ nhớ của bạn xuất hiện

bạn đi tìm

lịch sử

lịch sử

là chiếc phong bì dính máu

mẹ gửi cho bạn

là những câu chuyện trong va ly

của bạn

câu chuyện những kẻ khốn nạn

không phải chỉ đơn giản

như bạn

viết

hay sửa lại

một bài thơ

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 18:8 – work work all day, dream all night”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s