Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:26 – the angels treading on rather thin clouds

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the angels treading on rather thin clouds

.

like at the airport

waiting for your flight

you would walk back and forth

dying for a cigarette

.

perhaps the flight

resembles

your cloud?

.

as you fall

gently

shimmering

on their

colourful

beard

.

they breath

easy 

as though they’re removing

the clothes of a fallen

angel

.

they laughed

while you: the entire night 

have nothing, nothing that may 

fly.

.

often out of nowhere

we’re laughing

like apes

.

much like where you’re lying right now 

on a towel

quietly

_____

các thiên thần đi bộ trên đám mây quá mỏng

.

như khi ở nhà ga

chờ máy bay

bạn đi vào và đi ra

thèm thuốc lá

chuyến bay

có giống như đám mây

của bạn?

khi bạn rơi

nhẹ

lấp lánh

trên hàm râu

nhiều màu

của họ

họ thở

nhẹ

như khi họ cởi

áo những thiên thần

thả rơi

họ cười

khi bạn cứ: suốt đêm qua

không có gì, không có gì bay

cả…

nhiều khi chúng ta vẫn cười

như đười ươi

ở những nơi

hoang vắng

như nơi bạn nằm

lót một chiếc khăn

và im lặng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s