Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:33 – I heard your name

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

I heard your name

.

in the tweets of a babbler

written in the clouds 

rippling through the pebbles

under my feet

.

the whispers of your name

like buzzing bees

and traffic horns

mocked me every night

.

I could hear your name 

in the rumbling thunder

everywhere

your name, your name, your name

a tirade of machine bullets

so here I’ve noted

something in the wind, the clouds

out there

a kind of reply

.

in cursives

across the sky

the one person’s tears

in the drizzling rain

for the one

_____

tôi nghe tên của bạn

.

trong tiếng hót con chim khướu

ai viết lên giấy trắng đám mây

trong tiếng vang những hòn sỏi

dưới đôi chân này

.

tên của bạn

ám ảnh trong lớp vỏ cây

khi tôi bị lạc rừng

và lẻn về như cơn gió

lang thang trên đường về phố

tên của bạn đang thì thầm

như những con ong

và tiếng kêu của còi xe

trêu chọc tôi mỗi tối

tôi nghe tên của bạn trong tiếng rên

của sấm sét

ở khắp mọi nơi

tên của bạn, tên của bạn, tên của bạn

nghe như nã đạn

vì vậy tôi viết

một cái gì lên mây gió

đó

như câu trả lời

viết bằng chữ thảo

lên bầu trời

viết bằng mưa rơi

nước mắt

của một người chỉ với một

người thôi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s