Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:40 – no, hold the applause

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

no, hold the applause

poetry’s still deciding whether to leave or stay

.

the day possessed

it’s soundless endearment

dusk was gathered on a thin leaf

a world filled with dust and falling debris 

.

by all means, clap your hands and say for heaven sakes

.

thrilling is the throbbing of time

a rhythm endlessly from the heart differed

light, thrown on a wall 

oblivious of the eerie drama

.

poetry saw itself at the centre of an eye

not a monster nor a mutant

glaring 

at its hollowed body

.

a moment of separation. Transfixed

leave or stay

was there anything left for you here

there was something there, once upon a time.

_____

 

đừng vỗ tay,

thơ vẫn đang phân vân giữa ra đi và ở lại

.

ngày từng có

tình yêu im lặng của chính mình

chiều đang thu lại trên một cái lá mỏng

thế giới này toàn cát bụi đá rơi

bạn cứ việc vỗ tay kêu trời

thời gian đập nhịp rộn ràng

trong một nhịp không bao giờ khác đi của mạch máu

ánh sáng hắt lên bức tường thờ ơ thơ thơ hỏi thở

một vở kịch ma quái

thơ nhìn thấy mình ở giữa một con mắt

không phải quái vật không phải dị nhân

một cái nhìn đăm đăm

vào bản thân mình trống rỗng

.

thời điểm chia ly. Bất động

ở lại và ra đi

bạn có còn lại một chút gì

ngày xưa bạn từng có…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 18:40 – no, hold the applause”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s