Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | No. 18: prologue

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the nation is a maternity ward

we’re all pregnant

.

physically pregnant

spiritually pregnant

.

but gosh why are we giving birth

to fleas

then again

From where else could they come?

.

Did they suddenly

appear out of nowhere?

Like rain?

Like tears?

.

the country is pregnant

each night, mother puts us to bed

the fleas would begin

their celebrations

.

after drinking like sucking blood

they speak of love.

—–

đất nước là khoa Sản

mọi người đang mang thai

 .

cơ thể đang mang thai

linh hồn đang mang thai

 .

ôi làm thế nào chúng ta chỉ sinh ra

toàn bọ chét

nếu không

những con bọ chét đến từ đâu?

 .

chẳng lẽ

chúng xuất hiện bất ngờ từ trên trời?

như mưa rơi?

như nước mắt?

đất nước đang mang thai

vào mỗi đêm, khi mẹ mang chúng ta vào giấc ngủ

là những bữa tiệc của lũ bọ chét

bắt đầu

sau khi uống rượu như hút máu

chúng nói về tình yêu.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Lê Vĩnh Tài | No. 18: prologue”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s