Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:36 – He’s been a pilot for a long time

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

He’s been a pilot for a long time

flying since he was young

.

he never had time to wander

he wanted to know about everything

to fly

in words

on wings

.

he moves 

with a finger

half an inch at a time

.

he knows

life could be fun

hence, very funny

right? He exclaimed: “you must lose your legs to be in a wheelchair

then you can be a superhero”.

.

sometimes he’s a little reluctant

but dare not be negligent

because he is still

a superhero.

_____

chàng đã bay trên bầu trời

từ khi là phi công rất trẻ

.

chàng không được rong chơi

chàng phải cố tìm ý nghĩa của nó

để bay trên bầu trời

bằng những lời

có cánh

chàng phải di chuyển

bằng một ngón tay duy nhất của mình

nhích từng nửa cm

chàng biết

cuộc sống giống như một trò đùa tuyệt vời

nên rất buồn cười

phải không? chàng nói: “bạn phải chịu mất cả hai chân để đi xe lăn

và sau đó bạn thành siêu nhân”

nhiều khi chàng cũng thấy ngại ngần

nhưng không dám bất cần

vì chàng vẫn phải là

siêu nhân.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s