Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 8:10 – Thank you

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Thank you

.

attentively listening 

to the night fall, poetry’s audibly appreciative

.

poetry running from the kitchen

mouth full of thank yous

.

glanced up at the sky thanked the glass water 

for quenching the thirst in poetry

.

poetry 

thankful for the smile through the window

the stars

.

poetry 

thankful for the hospitals

for those who died only because they were old

.

poetry 

thankful for the classrooms

even though there are plenty of ignorant people in this world

.

after the funeral, poetry thanked you

for bowing down to those who have lay down

.

poetry

also thanked the war

the destruction and bloodshed

must thank the police

must thank the bank

for buying gold to print money

for poetry’s perplexing

inflation

an elephant calf pretending to scream when the forest was no more

.

poetry thankful for the truth

standing tall

it’s nothing at all

definitely no twisting of the tongue

mere wave

mere thank you

_____

Cám ơn

.

lặng im nghe

khi đêm rơi xuống, thơ nói lời cám ơn

thơ đang chạy ra khỏi bếp

cám ơn khi miệng vẫn đầy thức ăn

nhìn lên bầu trời thơ cám ơn ly nước

cho thơ không còn khát

thơ cám ơn nụ cười bởi vì cửa sổ mở

thơ ngước lên thăm thẳm vì sao

thơ cám ơn bệnh viện

dù người già vẫn chết

thơ cám ơn các lớp học

dù trên đời vẫn còn người khờ dại

sau khi đám tang, thơ cám ơn bạn

đã cúi đầu cho người nằm xuống

cũng như thơ phải cám ơn cuộc chiến tranh

tanh bành xương máu

phải cám ơn cảnh sát

phải cám ơn các ngân hàng

đã in tiền mua vàng

để thơ lạm phát

ngơ ngác

chú voi con giả vờ gầm lên khi cánh rừng đã mất

thơ cảm ơn sự thật

không bị dập mật

một con lật đật

không chỉ là động tác uốn lưỡi

một cái vẫy tay chào

một tiếng cám ơn…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 8:10 – Thank you”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s