Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 8:6 – Look, don’t be shy

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Look, don’t be shy

.

but don’t try either

befriending poetry

in an uproar of pretence 

and congeniality 

.

proclaiming royalty

supremacy

you’ll be cast out

.

like a used empty Starbucks’ takeaway cup

at an opening

kicked to the kerb

trash

no one wants to recycle

.

a bit unrefined 

even after, thirty-five lectures

and three seminars

_____ 

Bạn đừng mắc cỡ…

.

và cũng đừng có cố

làm quen với thơ

đừng phát rồ

hay giả vờ thân mật

dù bạn có xưng vương

xưng tướng

bạn bị loại bỏ

.

như một cốc Starbucks rỗng sau khi người ta đã uống

lúc cửa hàng chen lấn khai trương

nó bị đá văng vào lề đường

một thứ rác

thậm chí không ai thèm tái chế…

nó hơi quê

dù đã có ba mươi lăm tham luận

và ba lần hội thảo…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 8:6 – Look, don’t be shy”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s