Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 8:7 – The poem

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

The poem

.

I’ve left untouched

in a pocket

amongst the telephone bills

.

the poem 

I’ve written since

in appreciation for the inspirations and rhymes

when I,

my work,

my masterpiece,

shall claim the glory

the prize & praise

a place

in the stock market

I will read it to you

much to discover here

tonight

sufficiently

high

above the sky

feet wide

arms outstretched

the prize

like a scar

right at the centre of the heart of literature

but the poem now sit

shit

my printer

not printing money or award

and you’ll see

.

hence

you have to sincerely

congratulate me

when I compose such a great poem

.

I will try and remember 

next week

drop in and pretend 

to then

drop my wallet

.

remember to never ever 

pity poetry

_____

Bài thơ

.

mà tôi bỏ quên trong túi

áo. Lẫn với các hoá đơn tiền điện thoại

vẫn chưa đụng tới

bài thơ

tôi đã viết trước đó

cảm ơn những cảm xúc và nhịp điệu

khi tôi,

tác phẩm của tôi,

kiệt tác của tôi,

sẽ giành chiến thắng

giải thưởng & sự ca ngợi

như giành một chỗ ngồi

trên thị trường chứng khoán

tôi sẽ đọc nó cho bạn

đang kiếm được khá nhiều ở đây

tối nay

tự có

sẽ say

lên mây

dạng chân

buông tay

 

giải thưởng

như vết thương

ngay giữa trái tim của văn chương

 

nhưng bài thơ đang ngồi

ôi

chiếc máy in của tôi

không phải máy in tiền hay in giấy khen

mà bạn hay thấy

.

vì vậy

bạn sẽ phải chân thành

chúc mừng

khi tôi làm bài thơ tuyệt vời như vậy

tôi sẽ cố gắng để nhớ nó

vào tuần tới

khi bạn đến chơi

giả vờ rơi

cái ví

bạn nhớ đừng bố thí

cho thơ

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 8:7 – The poem”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s