Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 8:8 – Random coincidental concerns

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Random coincidental concerns

.

the article you published about a woman defecating on a bus

you’re onto a good story

within the publication guidelines 

.

people know you have nothing to hide

daily activities truthful reported on every page of the paper 

so you’re like: a bird

all beak but no mouth

you’re a warrior on paper

.

a ride on public transport in the Socialist Republic of Vietnam

more newsworthy than America bombing Iraq

a woman dropping a bomb and readers must 

find a way to relate to thank you for the story

.

it’s unfortunate that the photograph with the article was inadequate

was there not enough ink to print?

.

I’ve learned how to spell because of you

which verb would implicate anxiety?

and what could be thrown out?

what immeasurable actually mean?

after a burning hot meal of fire?

.

but it’s not a question of your integrity

and stature

a journalist is as good as a camel pulling a cart

crossing the desert and suddenly you’re bùi giáng

they read your work but don’t quite get you

a conspiracy

rolled out in a song

before blaming you for being a bit cruel!

.

you realise that we could have gone

on a ride for a few days without the need to poop

we’re just products and inventory

in this country

as though your birds and butterflies flies

without having to ever breathe…

_____

Lo lắng trùng hợp ngẫu nhiên

.

bài báo của bạn về cô gái đi ị trên xe

đã thực hiện một chủ đề rất tốt

đúng định hướng tuyên truyền

vì mọi người biết bạn không tránh né

đời sống trên trang báo luôn luôn là sự thật

nên tôi nói rằng bạn rất là: chim

với một cái mỏ nhưng không có miệng

bạn rất là bút chiến

có một chuyến xe ở cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

còn hơn cả câu chuyện Mỹ bỏ bom I-rắc

một cô gái thả bom và bạn đọc chúng tôi sẽ

phải tìm một từ đồng nghĩa nào đó để cám ơn bạn

chỉ tiếc là ảnh của bạn kèm theo không đầy đủ phụ tùng

hay là thiếu mực in?

tôi đã học lại bài học chính tả từ bạn

như động từ gì có thể ám chỉ sự căng thẳng?

và có thể tống ra?

cái gì bao la?

sau bữa ăn bốc hỏa?

nhưng nó không phải là một câu hỏi

nó là nhân cách và tầm vóc của bạn

một nhà báo giỏi như lạc đà kéo một chiếc xe

qua sa mạc phát tiết bùi giáng

những kẻ đọc mà không hiểu bạn

nên đã lăn tròn một âm mưu

thành ra một bài hát

rồi trách oan là bạn hơi ác!

bạn nhận ra rằng chúng ta có thể đã đi

một chuyến xe suốt mấy ngày mà không cần ị

chúng ta là hàng hoá tồn kho

trên đất nước này

như chim và bướm của bạn đang bay

mà không cần phải thở…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 8:8 – Random coincidental concerns”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s