Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 8:9 – Alone

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Alone

.

alone the people farmed the land

alone the people cried

autumn

.

the people alone in heaven

and hell

in both sides

each day alone

each night alone

.

alone the people hustling

alone the people silent

.

alone the people and their friends

alone the people and their family

alone the people and their country

.

alone the people with the blood

alone the people with the thoughts in their heads

alone the people covered for each other

.

alone the people died

alone the people stood up

.

then who could possibly be depressed?

who will be at the shops, shopping?

.

alone the people shopped in dejection

then who is alone

in hell

and called it living

in heaven?

.

alone is still the only home

_____

Một mình

.

một mình nhân dân gieo trồng và gặt

một mình nhân dân nước mắt

mùa thu

một mình nhân dân thiên đàng

và địa ngục

hai bên

một mình mỗi ngày

một mình mỗi đêm

một mình nhân dân loay hoay

một mình nhân dân lặng im

một mình nhân dân với bạn bè

một mình nhân dân với gia đình

một mình nhân dân với quê hương

một mình nhân dân với máu

một mình nhân dân với suy nghĩ trong đầu

một mình nhân dân vùi lấp trong nhau

một mình nhân dân khi chết

một mình nhân dân đứng lên

vậy thì ai sẽ trầm cảm?

ai sẽ đi mua sắm shopping?

một mình nhân dân với trầm cảm shopping

vậy thì ai một mình

dưới địa ngục

mà chúng ta vẫn gọi là cuộc sống

trên thiên đường?

một mình vẫn quê hương

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 8:9 – Alone”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s