Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 1:10 – A prisoner of war…

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A prisoner of war…

.

the poet is a prisoner of war

in the vernacular

.

noting the increasing number of poets 

the vernacular needed

to build more and more prisons

.

at night. the poet pasted stamps on their poems

carefully and surely putting on their helmets

ride to the post office

.

the stamps fading

since undefined are colours in the dark

where a woman sat to sow back a shirt button

dropped by the poet…

.

her fingers

pushing the needle through a layer of undergarment

like the thoughts of a poet

through paper

through the vernacular

through the borders of nations

into an anthem

resounding

like a promise

the day the poet set out for battle 

fighting

returning as a prisoner

from a fragile 

war

with words…

_____

Tù binh chiến tranh…

.

nhà thơ là những tù binh chiến tranh
của ngôn ngữ
.
nhưng lưu ý là số lượng nhà thơ đang tăng
nên ngôn ngữ cần
xây thêm nhiều nhà giam mới
.
trong đêm. nhà thơ dán những con tem lên bài thơ của mình
chầm chậm và chắc ăn khi đội mũ bảo hiểm
chạy xe ra quầy bưu phẩm
.
sự mờ nhạt của con tem
như màu sắc nhạt nhòa trong bóng tối
nơi có một người phụ nữ đang ngồi khâu lại chiếc cúc áo của nhà thơ
bị rơi…
.
ngón tay của nàng
đẩy cây kim xuyên qua lần vải lót
như ý nghĩ nhà thơ
xuyên qua trang giấy
xuyên qua ngôn ngữ
xuyên qua biên giới các quốc gia
thành bài ca
mà âm vang của nó
nghe như lời hứa
ngày nhà thơ lên đường ra trận
đánh nhau
và trở về thành một tù binh
của cuộc chiến tranh
mong manh
với chữ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s