Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 1:14 – At sea floating is the word ”but”…

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

At sea floating is the word ”but”…

.

when we’re looking for the past:

“The land abundant, the forest gold the sea silver

The citizen heroic and frugal

Brothers and sisters helping each other…”

.

poetry now thoughtful of the silver sea:

.

the sea for the fisherman provides everything

stun guns, batons, confiscation of fishing gear

all the oil suck up, all the freshwater drain

towing the boat back for impound

people held hostage until we pay 

ransoms for the completely empty boat

.

ready for another trip at sea

with the anxiety of a wife

mounting debt

small docile children…

.

the sea injured like the scars on land

a deep cut in the sea as sound as a deep cut in history

severing the right to cry

those supporting the fisherman

on land

also captured

.

the sea coordinates also lose its focus

loses its faith

lost still with a compass

into a vast 16 words in gold

of course more precious than silver

dear sea…

.

you should awaken a dream

or a first glance of the world

when you could have whatever you desire

be thoughtful of the sea of your homeland

but when they say the sea over there of theirs

you must know there’s another homeland for you

.

like when people say to you

the sea exists still in the waves

rolling into the foot of resorts

you’re still allowed to look 

but not swim in it

because the waves are no longer yours

.

don’t think that you’re despicable 

you still have the Sun

burning your skin

charring your hair

glaring in your eyes

as of long ago through your heart blazing was the truth…

_____

Có một chữ “nhưng” đang lênh đênh trên biển…

.

khi chúng ta tìm kiếm về quá khứ:

“rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu

nhân dân dũng cảm và cần kiệm

các nước anh em giúp đỡ nhiều…”

và bây giờ thơ nghĩ về biển bạc:

nhưng biển mang lại cho ngư dân chúng ta tất cả

roi điện, dùi cui, tịch thu ngư cụ

hút hết dầu, đổ hết nước ngọt

dắt thuyền về giam

giữ người làm con tin cho đến khi chúng ta

chịu nộp tiền chuộc lại chiếc thuyền

trống rỗng

và sau đó lại chuẩn bị cho lần ra khơi mới

với nỗi lo thắt lòng của người vợ

với một đống nợ

và sự ngơ ngác những đứa con thơ…

biển cũng bị chấn thương như những vết thương trên mặt đất

một vết cắt thật sâu trên biển như vết cắt của lịch sử

đứt đoạn quyền được rơi nước mắt

khi những người ủng hộ ngư dân

trên bờ

cũng bị bắt

nên tọa độ trên biển cũng bị mất tập trung

như đức tin bị mất

nếu bạn có la bàn bạn vẫn bị lạc

vào mênh mông bát ngát 16 chữ

vàng

dĩ nhiên quý hơn bạc

biển ơi…

bạn hãy đánh thức một giấc mơ

hay cái nhìn thoáng qua đầu tiên của thế giới

khi bạn cứ tưởng rằng bạn có thể có bất kỳ những gì bạn muốn

bạn cứ nghĩ biển của quê hương

nhưng khi người ta nói rằng biển của phía bên kia

bạn phải hiểu mình còn một quê hương khác

nhưng người ta nói với bạn

biển vẫn còn trong những làn sóng

đang vỗ vào chân những khu resort

bạn vẫn được quyền nhìn và ngắm

chỉ không được vào tắm

vì sóng biển bây giờ cũng không phải của bạn

bạn đừng nghĩ là mình khốn nạn

vì bạn vẫn còn mặt trời

cháy nắng trên da bạn

khét nồng trên tóc bạn

chói chang trên mắt bạn

như ngày xưa chân lý chói qua tim… 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 1:14 – At sea floating is the word ”but”…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s