Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 1:2 – One could have such thoughts…

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

One could have such thoughts…

straight after 

poetry was molested

.

it’s possible to see

the substantial part of our mind

fall out

like dentures of a witch

mistaking it for the Creator

.

we place her down

like a doll

able to open and close its eyes

breathing

vibrating

washing machine

washing underwear in a heavy cycle

.

we never sleep

executing everything

for the witch

to lie down quietly

with poetry…

____

Ta có thể có ý nghĩ…

.

trong một thời gian ngắn sau khi

thơ bị hãm hiếp

có thể thấy

năng lượng từ bộ não của ta

rớt ra

như hàm răng giả của một mụ phù thuỷ

mà ta cứ tưởng là Thượng Đế

ta đặt bả nằm xuống

như một con búp-bê

biết nhắm và mở mắt

thở

& cứ reo lên như những âm thanh

của máy giặt

đang cố sức giặt đồ lót

.

ta không bao giờ ngủ

và đã làm tất cả những điều này

cho con mụ

nằm yên xuống

cùng thơ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 1:2 – One could have such thoughts…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s