Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 1:5 – In the end…

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

In the end…

.

you’ve touched

the absence in all of us

from those years long ago

.

your shadow always present

in my dreams and yours

always us meeting for the first time

before the Pride of Country is repaid

to all

.

or should I let life fall on top of each other

in bed

to discover

our poems

bound together 

in a book is larger

than we believe…

_____

Cuối cùng…

.

bạn chạm vào

sự vắng mặt của chúng ta

từ bao nhiêu năm trước

.

hình bóng bạn đã luôn luôn có

trong giấc mơ của tôi và bạn

vẫn là lúc chúng ta gặp nhau lần đầu tiên

trước khi lòng sùng kính về Tổ Quốc phải được trả lại

cho mọi người

hay là tôi để cho cuộc sống của chúng ta nằm lại với nhau

ngả ra trên giường

và sau đó đột nhiên nhận ra

là các bài thơ của chúng ta

nếu gom lại thành một cuốn sách

nó lớn hơn rất nhiều

so với những điều chúng ta từng nghĩ…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | no. 1:5 – In the end…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s