Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 1:6 – Sleepless night… 

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Sleepless night… 

.

what makes it harder for us

A gift? A betrayal?

Light is our ambition?

Or is it actually the darkness?

.

The country at peace closer or further away?

it’s difficult for us to visualise it

but evidently drawn across the night sky

a white sky

clouds like layers of wrinkles

devastating on mother’s brow

.

night like the endearment of a raven

leaving us, gone forever

.

songs and poems

We’ll never hear nor see:

this meadow, this sky

and even the clouds

the day the Nation lost its composure…

_____

Đêm trắng…

.

cái gì làm ta khó khăn hơn

món quà? sự đểu cáng?

ánh sáng là mong ước của ta?

hay chính là bóng tối?

đất nước gần hay xa hơn khi đã hoà bình?

ta gần như không thấy

chỉ biết đang nổi lên trong đêm

một bầu trời màu trắng

mây như những nếp nhăn

xót xa vầng trán Mẹ

.

bóng tối như mối tình của một con quạ

bỏ ta và biến mất

những bài hát, những bài thơ

nhưng ta không bao giờ còn nghe hay nhìn thấy:

như cánh đồng này, bầu trời này

và cả mây bay

ngày Tổ quốc hình như không còn bình tĩnh…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 1:6 – Sleepless night… ”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s