Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 1:8 – Slightly mad…

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Slightly mad…

.

“one should all be slightly mad…”

– poetry said,

so our youth shan’t be wasted 

.

each verse would be a schooner of beer

so you’re not entirely clear

in half hesitating steps

looking back

always afraid 

.

looking back looking back

like the vernacular is forced to repeat itself

on edge

giving any poet a short temper

tight chest

.

poetry knows one should all be slightly mad

to write down what shouldn’t be written

it’s bigger than any gift

award or royalty

.

it’s usually shame

removed from a poet’s face

like a bandage full of blood removed by the nurse from a wound

the day poetry was discharged…

_____

Cơn điên nhẹ…

.

“mỗi người nên có một cơn điên nhẹ…”

– bài thơ nói,

để khỏi phí một đời trai trẻ…

.

mỗi bài thơ sẽ là một cốc bia cho bạn

dù không hoàn toàn tỉnh táo

nó nghĩa là một nửa bước chân của bạn

ngập ngừng quay lại

vì sợ hãi

.

quay lại quay lại

như ngôn ngữ bị lặp lại

bên bờ vực

làm bất kỳ nhà thơ nào cũng thấy tức

ngực

.

và thơ biết ai cũng nên có một cơn điên nhẹ

để viết những điều không thể viết

nó lớn lao hơn những thứ quà tặng

giải thưởng hay nhuận bút

.

nó nhiều khi là nỗi nhục

được gỡ bỏ khỏi gương mặt nhà thơ

như y tá gỡ tấm băng đầy máu ra khỏi vết thương

ngày thơ xuất viện…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 1:8 – Slightly mad…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s