Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 1:9 – Good poetry is what…

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Good poetry is what…

.

what institutes a good poet

the world yearned for them

as they allowed the vernacular 

to fall

like tears

.

the vernacular again softer

echoed mournfully

the day she entered the arena

stepped on a burning thorn bush barefoot

unblinking as they stared into the burning thorns 

yellow in its own dusk

that ended in a rebellion

shaken destruction

the thorn bush helped us to remember

possibly her, biting her tongue off

.

we tried to hold poetry in our heart

our spirit a little more moved

the letters a glaring yellow

rhythmically swaying

cut short

before it’s published

turned green

destroyed by a breeze

_____

Thơ hay là một cái gì đó…

.

các nhà thơ hay là các nhà gì đó

những người cả thế giới cứ tiếc nuối

vì hay làm ngôn ngữ rơi

như nước mắt

ngôn ngữ mềm đi thêm một lần nữa

vang lên thê lương

ngày em bước vào một hội trường

cởi giày giẫm lên những bụi gai đang cháy

mọi người nhìn đăm đắm

vào những bụi gai đang cháy vàng như hoàng hôn của chính nó

cuối cùng là sự náo động

rung chuyển và đổ vỡ

bụi gai làm ta nhớ

hình như cái lưỡi chó chết của em…

.

ta cố hết sức đặt thơ trong lồng ngực

có vẻ như linh hồn ta run rẩy hơn một chút

màu vàng buốt nhức

của những con chữ, những giai điệu

của ta bị cắt bỏ

trước khi nó được phát hành

thành màu xanh

và bị phá huỷ bởi một cơn gió…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 1:9 – Good poetry is what…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s