Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 14:1 – in a kingdom twisted like a coiled spring

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

in a kingdom twisted like a coiled spring

trials 

under the jurisdiction of the emperor

every deliberation of judgement

by the emperor was a joke

pulled from his pen pocket

read out loud in a minute

.

once, the emperor ordered a hanging

the guy stole land

the emperor was the witness

saw to the veracity of enforcing

the law

.

the fiddling executioners failed to implement their order

the thief was too tall

shame

the ridiculously high price that was paid

the guards’ standards insignificant 

.

the emperor watched impatiently snapped:

such a small job

and none of you can do it. You, go into town

find me

a short guy 

to hang by

the neck

easy!

_____

ở vương quốc hình cong queo như lò

xo. Việc xử án thuộc thẩm

quyền nhà

vua. Mỗi bản án, vua xét

xử như đùa, vì

móc trong túi ra đọc chừng một

phút

một lần, vua xử treo cổ

một tên cướp đất

đích thân nhà vua chứng

kiến sự thực

thi pháp luật

đội thi hành án loay hoay không thực hiện

được vì tên cướp cao quá

khổ

mà giá treo cổ

bọn lính làm quá thấp

thấy thế, vua hét từ tít tắp:

có chuyện cỏn

con mà không làm nổi. Bay đâu, ra ngoài phố

tìm lấy

một thằng lùn mà treo

cổ

lên!

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s